header banner
Default

En folkeskolelærer skylder 2,8 millioner kroner i skattesmæk på grund af kryptovaluta


Vi begynder denne artikel med et lille regnestykke.

Du handler med kryptovaluta på nettet og har i løbet af et år handlet i alt 100 gange.

De 50 af handlerne har givet et overskud på én million kroner, mens de andre 50 har givet et tilsvarende underskud på samme beløb.

Ergo har du hverken tabt eller vundet så meget som en bøjet 25 øre.

Det troede du i hvert fald, og sådan havde det også været, hvis du for eksempel havde handlet med almindelige aktier.

Men fordi det handler om kryptovaluta, så står du i eksemplet tilbage med et skattesmæk på op til 270.000 kroner på grund af, hvad flere kalder urimelige og komplicerede skatteregler.

- Det er super uhensigtsmæssigt og komplet unfair, siger Liberal Alliances skatteordfører, Steffen Frølund.

Grunden til skattesmækket er, at man betaler almindelig indkomstskat af de gevinster, man har på kryptovaluta. Det vil altså sige, at man betaler op til 53 procent i skat - hvilket i ovenstående eksempel giver en skatteregning på 530.000 kroner.

Men hvis man i stedet er mindre heldig eller dygtig og taber penge, så kan man kun trække 26 procent af sit tab fra i skat - altså 260.000 kroner. Altså står man tilbage med en regning til skattefar på mere end en kvart million kroner.

Det er slet og ret ikke rimeligt, mener Payam Samarghandi, der er advokat og partner i Samar Law, og som har specialiseret sig i kryptovaluta.

- Reglerne kan have helt fatale konsekvenser. De her personer kan risikere at blive beskattet af gevinster, de ikke reelt har opnået, siger han.

- Det helt gennemgående træk er, at man bliver beskattet af en i 'gåseøjne' fortjeneste, som man reelt ikke har opnået - altså en fiktiv gevinst.

Tabte opsparing og fik skattesmæk

VIDEO: Så meget betaler du i skat af din kryptovaluta (Bitcoin skat Danmark 2021)
Daniels Pengetips

De komplicerede skatteregler har netop haft store konsekvenser for folkeskolelæreren Rune Christiansen fra Egtved nær Vejle.

Han har handlet med kryptovaluta siden 2017 og står i dag tilbage med en skattegæld på 2,8 millioner kroner.

Rune Kristiansens økonomi er i ruiner efter handel med kryptovaluta.

I starten går det flyvende, og på få måneder får han firedoblet sin investering til i alt to millioner kroner.

Det bliver dog ikke ved med at gå godt.

- Da kursen dykker, så dykker den hurtigt, og i et desperat forsøg forsøger jeg at rette op på det efter bedste evne, men ender med at grave mig dybere og dybere ned, siger Rune Christiansen, der også har fortalt sin historie til Børsen.

Beskattes efter 100 år gammel lov

VIDEO: De 2 bedste kryptovaluta børser (automatisk skatteberegner)
Thomas Invest

Rune Christiansen ender med at tabe rub og stub og får en depression, der betyder, at han mister sit job som folkeskolelærer.

I 2019 er han klar til at give kryptoeventyret endnu et forsøg, men da han kontakter Skattestyrelsen for at høre om reglerne, så får han sig en slem overraskelse.

Da han investerede i 2017, så var praksis på området, at man hverken betalte skat af sine gevinster, eller at man kunne træk tab fra i skat.

Derfor var det nu en lov fra 1922, som er gældende, hvor man altså beskattes med op til 53 procent ved gevinster, mens fradraget ved tab er på cirka det halve.

Så selv om Rune Christiansen rent faktisk har tabt hele sin opsparing på handel med kryptovaluta, så står han også til en kæmpe ekstra regning på i alt 2,8 millioner kroner til skattemyndighederne.

- Jeg modtager et forslag til en afgørelse fra Skattestyrelsen som efter min opfattelse er fuldstændig vanvittig, siger han og fortæller, at han lige nu står til årligt at skulle betale cirka 250.000 kroner alene i renter.

Den uheldige folkeskolelærer er langt fra alene, fortæller advokat Payam Samarghandi.

- Den eneste forskel på Rune og de hundredvis af andre sager, hvor der er givet skattesmæk er, at Rune har valgt at stå frem, siger han.

Rune Christiansens sag skriger på, at reglerne laves om, mener ekspert.

- Vi har i Danmark ikke nogen særlov for kryptohandel. Skattemyndighederne har smidt det under de regler, som passede bedst, da det kom frem, men kryptovaluta har vokset sig til en størrelse, hvor det er en alternativ investeringsform. Det bør reguleres ligesom andre investeringer, siger skatteekspert i BDO Henning Boye Hansen til Børsen.

Undersøger om lovgivning skal laves om

VIDEO: Sådan beskattes kryptovaluta (Skattestyrelsen på besøg - skat af krypto)
Daniels Pengetips

Faktisk er man i gang med at se på, om reglerne skal laves om.

Skattelovrådet, der er et uafhængigt råd, som blandt bidrager til, at skattereglerne i Danmark er enkle, har de seneste halvandet år arbejdet med at se reglerne efter i sømmene.

Senest i midten af næste år, vil de videregive deres anbefalinger til skatteminister Jeppe Bruus (S).

Ministeren medgiver dog også, at kritikken om "ikke tidssvarende regler kan være rigtig nok".

- Det er et forholdsmæssigt nyt område, og derfor er Skattelovrådet i gang med at se på, om reglerne er tidssvarende, og hvad vi i givet fald skal ændre på, hvis loven ikke er skarp nok, siger Jeppe Bruus.

Det er 14 år siden, at bitcoins første gang blev handlet - er det ikke for dårligt, at vi står i denne situation nu så lang tid efter?

- Det er svært at svare på, for det kunne også være et fænomen, der var overstået i løbet af et par år. Men det er klart, at når det får et vist volumen, så er det rimeligt, at vi ser på, om loven er tidssvarende, siger skatteministeren.

Ifølge tal fra Skattestyrelsen har omkring 1.000 danske borgere siden 2019 modtaget skatteregninger på kryptohandel, og Skattestyrelsen har udstedt skatteregninger for i alt 86 millioner kroner, skriver Børsen.

Sources


Article information

Author: Nicole Johnson

Last Updated: 1698687122

Views: 713

Rating: 4.5 / 5 (59 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicole Johnson

Birthday: 1991-12-17

Address: 9300 Frank Ways, North Amanda, DE 19490

Phone: +4202694884433061

Job: Phlebotomist

Hobby: Sculpting, Mountain Climbing, Cross-Stitching, Fencing, Web Development, Surfing, Woodworking

Introduction: My name is Nicole Johnson, I am a apt, dear, esteemed, honest, rich, unwavering, sincere person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.