header banner
Default

Kom helt ind i kedlen på Amagerværket, som normalt er lukket land: her brænder en konstant sandstorm, der holder københavnerne varme


København For abonnenter

Kom med helt ind i kedlen på Amagerværket, der normalt er lukket land: Her brænder en evig sandstorm, der holder københavnene varme

Der er plads til Rundetårn - to gange - inde i den store forbrændingskedel, hvor et kæmpe bål brænder ved 800 grader, og en sandstorm blæser biomassen rundt i bålet. Lige nu er kedlen lukket for rengøring, og KøbenhavnLIV er taget med ind i de normalt altid lukkede arealer.

Annonce

 • Jens Stein er kraftværkschef for HOFOR på Amagerværket, der siden 2020 alene har fyret med biomasse. Her bliver der produceret varme svarende til 60 procent af varmebehovet i hele København. Foto: René Mølskov
 • Med sine 60 meter i højde er kedlen på Amagertårnet dobbelt så stor som rundetårn. Inde i kedlen flyder 300 ton sand, der er mikset med træflis i en sandstorm, som bliver varmet op til over 800 grader. Foto: René Mølskov
 • I det normalt meget forseglede rum bag kraftværkschef Jens Stein opbevarer kraftværket de kasser, der samler NOX (kvælstof-ilter) ud af røggasserne. Røggassen kommer ind gennem rummet og den giftige NOX sætter sig i kasserne, som derefter køres bort og regenererer dem. Efter kraftværket er gået over til biomasse i stedet for kul er mængden af NOX kraftigt reduceret. Foto: René Mølskov
 • Lugen ind til den store 'ovn', hvor der normalt er brænder et 800 grader varmt bål af træflis med en sandstorm, der får bålet til at flyde. Kraftværkets chef, Jens Stein, er kravlet ind i den store kedel, hvor der lige nu er slukket for bålet for at udføre murer- og svejsearbejde og gøre den klar til endnu en vintersæson. Foto: René Mølskov
 • Det meste renoveringsarbejde foregår i bunden af kedlen, hvor træflis kommer ind og sandet ryger ud igen. Her er der blandt andet godt gang i murerarbejdet, mens kedlen er slukket hen over sommeren. Foto: René Mølskov
 • Kedlen på Amagerværket er stor. Faktisk er den med sine 60 meter i højde dobbelt så stor som rundetårn. Inde i kedlen flyder 300 ton sand, der er mikset med træflis i en sandstorm, som bliver varmet op til over 800 grader. Sandstormen fordeler varmen på de høje vægge, der er beklædt med rør, hvor der flyder damp og giver en temperatur på 865 grader i fyrtrummet. Foto: René Mølskov
 • Den store polyp til havne-kranen kan løfte mere end 20 kubikmeter træflis, hvilket svarer til mellem 6 og 8 ton. Kranen kører i varmesæsonen fra 6 morgen til 22 aften, hvor skibene bliver tømt. Til perspektiv kan Blok4 i kraftværket forbrænde 4700 ton i døgnet. Foto: René Mølskov
 • Reservelageret af træflis på Amagerværkets egen havn fylder mange kubikmeter, men alligevel vil der kun være træflis til et par enkelte dage, hvis kraftværket var i aktion. Foto: René Mølskov
 • Da den fjerde blok blev taget i brug i 2020 havde Amagerværket og HOFOR allerede masser af erfaringer med at drive kraftværk. Derfor blev det indrettet med kraner og faste lifte, hvor smede og teknikere forudså, at man ville få brug for dem hen ad vejen alligevel. Foto: René Mølskov
 • Der er to store lagerhaller til at opbevare træflis, som Amagerværket forbrænder for at lave fjernvarme til Københavnerne. I hver hal er der plads til to håndboldbaner - inklusiv tilskuerrækker. Nu bliver de rengjort og sat i stand, men når det bliver koldere er de fylte. Og trods størrelsen rækker de to haller fyldt med træflis kun til en uges tid i vinterhalvåret. Foto: René Mølskov
 • Mens lagerhallerne til træflis bliver set efter og sat i stand ligger et reservelager af træflis på Amagerværkets egen havn. Her lægger i løbet af vinterhalvåret flere end 300 skibe an med træflis og træpiller til kraftværket. Al træ er produceret af affaldstræ og resttræ, der ikke kan anvendes til andre formål. Desuden bliver der sikret en systematisk genplantning af træer. Foto: René Mølskov
 • Selv om der er en del skorsstene ved kraftværket, er det kun de to blokke, der i dag er i brug. Blok3, der fyrede med kul lukkede i 2020 og blev erstattet med Blok 4, der fyrer med biomasse i form af træflis. Der ud over fyrer Blok1 med træpiller. Foto: René Mølskov
 • Alle kan tage ud og nyde udsigten fra Amagerværket, der har åbent for gæster i perioden fra 1. juni til 30. august mellem kl. 12 og 18. Det kræver ingen særlig tilladelse og du finder det på Vindmøllevej 48, 2300 København S. Foto: René Mølskov

Mest læste

VIDEO: Sådan får du en bedre søvn
Mindcamp

Mest læste

VIDEO: Ny måde at spare op til hus i Danmark? (Fast afkast med iBonds fra iShares)
Økonomichefen

Seneste nyt

VIDEO: Udrejsecentre - Naboerne ingen vil ha'?
P3 Essensen

Sources


Article information

Author: Chelsea Kelley

Last Updated: 1702025642

Views: 766

Rating: 4.8 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chelsea Kelley

Birthday: 1957-09-13

Address: 913 Gutierrez Turnpike, Rosalesmouth, NE 70553

Phone: +3780403437951410

Job: Environmental Engineer

Hobby: Beer Brewing, Card Games, Surfing, Juggling, Swimming, Poker, Badminton

Introduction: My name is Chelsea Kelley, I am a courageous, enterprising, vivid, risk-taking, irreplaceable, treasured, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.