header banner
Default

Sumo Squat Hareketi Nedir? Hangi Kasları Çalıştırır?


Sumo squad vücudumuzun direncini ve gücünü artıran başlıca egzersizlerden olmaktadır. Bacak kaslarımızı; iç bacak kaslarını yüksek oranda aktive etmekte. Kalça kaslarını da çalıştırmakta olan sumo squad çoğu spor dalında ana egzersiz olarak yapılmaktadır. Yüksek ağırlıklar yapılabildiği gibi hafif ağırlıklar ile yapılabilir. Dumbell ile ve barbell ile bu egzersiz yapılabilir.

Sumo Squad Nedir?

Sumo squad hareketi; alt vücut olarak bilinir ayakta yapılan bu hareket çömelip geri kalkıldığında egzersiz tamamlanmış olur. Ayak dururken bacakları yanlara doğru omuz genişliğinden fazla açarak ve ağırlık olarak zeminden dumbell veya barbelli alarak, sırtın dik bir pozisyonda yere çömelip tekrar kalkmayla yapılan bacak hareketidir.

İsim olarak sumocuların duruşuna benzetildiğinden sumo squad adını almıştır. İç bacak ve kalça kaslarını büyük oranda çalıştırmaktadır. Üç adet varyasyonu vardır; Sumo Squad, Sumo Dumbell Squad, Sumo Barbell Squad olmak üzere üç tanedir.

Sumo Squad Ne İşe Yarar?

Sumo squad egzersizi direnç ve kuvvet egzersizidir. Birçok spor dalının ana egzersizi olan sumo squad bacak kaslarının gelişimi ve kalça kaslarının gelişimi için önemli ve faydalıdır. Kavrama yeteneği gelişir. Duruş bozukluğunu önüne geçer. Bacak kaslarımızı güçlendirir.

Sumo Squad Hareketi Nasıl Yapılır 

 Dumbell Sumo Squad

İlk olarak size en uygun ağılığı belirlemelisiniz.

Dumbell tutun iki elinizle bir ucunu dengeli bir şekilde kavrayın.

Bacaklarınızı maksimum seviyede açın. Ortalama 2 omuz genişliği şeklinde.

Nefes alışverişi düzenleyin.

Dik bir pozisyonda çömelin. Suratınız devamlı karşıya dönük olmalı.

Üst bacak kısmınız yere paralel bir konuma gelene kadar oturun.

Tekrar dik bir pozisyona gelin.

Barbell Sumo Squad

İlk olarak size en uygun ağılığı belirlemelisiniz.

Barı omuzlarınıza alın ve sıkıca kavrayın.

Bacaklarınızı maksimum seviyede açın. Ortalama 2 omuz genişliği kadar olmalı.

Nefes alışverişini düzenleyin.

Dik bir pozisyonda suratınız karşıyı görecek şekilde çömelin, üst bacaklarınız yere paralel olana kadar çömelin ve tekrar dik pozisyona geçin.

Sumo Squad Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Sumo squad hareketi çoğunlukla kalça çalıştıran bir hareket olarak bilinmektedir fakat daha çok iç bacak bölgesindeki kasları aktive eder ve çalıştırmaktadır.

Ayaklar açık pozisyonda iken ilk olarak iç bacaklar aktive olur daha sonra ön bacaklar işin içine girer ve yardım eder. Çömelirken ne kadar fazla hissederseniz o kadar hareket kalçayı çalıştırır.

Bacak açık bir pozisyonda dengeyi sağlamak için alt bacak kasları yani kalflar aktive olmaktadır. Dik bir pozisyonda durmak ve korumak için karın ve bel kasları da çalışmaktadır yani core bölgesi de çalışmakta.

Sumo Squad Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ağırlık seçimine dikkat edilmelidir. Sakatlanmamalı ve hareketi düzgün bir formada yapılması için.

Bacak duruşu ve pozisyonuna dikkat edilmeli.

Bacak açıklığı oldukça açık olmalı.

Dumbell squad hareketinde dumbell yer ile temasta bulunuyorsa, step sehpası bulup iki adet onların üzerinde yapılabilir.

Bel bölgesini koruyun.

Doğru forma dikkat edin.

Nefes alışverişi düzenleyin.

Sumo Squad Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Barbell Squad

Dead lifth

Dumbell Squad

Lunges Barbell

Dumbell Lunges

Ruck Row

Barbell Row

Romanian Deadlifth

Leg press

Leg Curl

Kalf machin

Sumo Squad Faydaları Var mıdır?

Sumo squad hareketi kalça kasları ve iç bacak kaslarının gelişimine büyük fayda sağlamaktadır. Kalf kaslarından tutun el kaslarınızın kavrama yeteneği bile artmaktadır. Core bölgesindeki kasları yardımcı olarak almakta ve çalıştırmaktadır.

Sources


Article information

Author: Karen Arnold

Last Updated: 1704432242

Views: 1037

Rating: 4.4 / 5 (78 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Karen Arnold

Birthday: 1917-01-30

Address: 61410 Kim Road, Lisaton, VA 30337

Phone: +4122360416358007

Job: Sales Representative

Hobby: Magic Tricks, Video Editing, Skydiving, Chess, Cooking, Beekeeping, Backpacking

Introduction: My name is Karen Arnold, I am a resolved, accomplished, venturesome, daring, radiant, Colorful, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.