header banner
Default

waarom God een korte test geeft


Table of Contents

  Ik heb God gevonden. Afgelopen maandag. Tussen de ¥ en de ©. Toen ik tijdens de Arabische les op zoek ging naar de shadda, stond God plots voor me, in mooie krullende lijnen op het toetsenbord van mijn gsm: الله.

  Dat een Arabisch toetsenbord een God-toets heeft, is misschien zo gek nog niet. Zelfs Arabische christenen kunnen Allah nauwelijks nog wegdenken uit hun dagelijkse taalgebruik.

  Wanneer ik ‘s ochtends aan de taxichauffeur mijn bestemming vertel, is het antwoord doorgaans niet “ok,” maar “Inshallah,” oftewel als het God belieft. Hoewel een gelovige in hart en nieren inderdaad “Inshallah” gebruikt om te zeggen “ja, met de wil van God,” wordt de uitdrukking ook veelvuldig gebruikt als synoniem voor “misschien,” “we zien nog wel,” “hopelijk” of “nooit van m’n leven,” aan de goede verstaander de keuze.

  Als ik iemand wil feliciteren met een nieuw huis of een nieuwe auto, dan zeg ik niet hoe mooi ik de nieuwe aanwinst wel vind, maar zeg ik overtuigd “mashallah,” oftewel God heeft het gewild. Hierdoor weet de gecomplimenteerde dat ik zijn of haar fortuin beschouw als een geschenk van God en ik daardoor geen afgunst koester. Afgunst, oftewel het boze oog, is in Jordanië namelijk een gevreesd concept. Heel wat mensen geloven dat als iemand je afgunstig is, deze negatieve energie jou schade kan berokkenen.

  Ook bordjes langs de kant van de weg herinneren de reiziger er met regelmaat aan dat alles met de wil van God gebeurt en dat God goed is.

  © Fadi Khlaileh

  © Fadi Khlaileh

  © Fadi Khlaileh


  Een greep uit het dagelijkse aanbod voor zij die de God-toets graag wat vaker benutten:

  Wallah Bij God / ik zweer het / echt waar والله
  Inshallah Als het God belieft إن شاء الله
  Mashallah Wanneer je iemand een compliment geeft over een prestatie, eigendom of eigenschap en insinueert dat deze verkregen werd dankzij God ما شاء الله
  Allah maak God zij met u (een populaire afscheidsgroet) الله معك
  Smallah aleik Moge God je beschermen (letterlijk: de naam van God op jou). Dit zeg je bijvoorbeeld wanneer iemand verschiet. اسم الله عليك
  Alhamdulillah Lof komt aan God toe (ook gebruikt als synoniem voor ‘gelukkig’) الحمد لله
  Alhamdulillah assalameh Lof komt aan God toe voor de veiligheid (wanneer iemand ergens veilig aankomt) الحمد لله على السلامة
  Astaghfer allah Ik vraag God om vergiffenis. Dit kan je ook zeggen wanneer je uit frustratie een vloekwoord wilt gebruiken, maar je jezelf inhoudt. أستغفر الله
  Subhanallah Glorie aan God (wanneer je iets moois ziet) سبحان الله
  Allah yisaamhak Moge God je vergeven (wanneer je teleurgesteld bent in iemand) الله يسامحك
  Bismillah In de naam van God (wanneer je een handeling aanvangt, bijvoorbeeld rijden of eten) بسم الله
  Allah yikhaliek Moge God je bewaren. Dit kan je ook zeggen als antwoord op een compliment. الله يخليك

  Sources


  Article information

  Author: Nicholas Mcdonald

  Last Updated: 1703295602

  Views: 803

  Rating: 4.4 / 5 (82 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Nicholas Mcdonald

  Birthday: 1983-04-01

  Address: 0419 Elliott Gateway, Huffshire, NY 35783

  Phone: +4494275781890962

  Job: Orthodontist

  Hobby: Soccer, Robotics, Crochet, Bird Watching, Puzzle Solving, Traveling, Raspberry Pi

  Introduction: My name is Nicholas Mcdonald, I am a exquisite, resolute, intrepid, welcoming, multicolored, esteemed, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.