header banner
Default

Volgens analyse kan crypto biljoenen besparen aan de wereldeconomie


Met de livegang van het Bitcoin (BTC) netwerk in 2009 maakte de wereld voor het eerst kennis met blockchain technologie. Ondertussen zijn er tal van projecten die de technologie gebruiken, maar is het nog niet op een niveau van algemene acceptatie. De technologie kan niet alleen veel economische sectoren revolutionaliseren maar ook andere industrieën zoals de gezondheidszorg, supply chain management en vastgoed.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Crypto brengt gigantische voordelen

VIDEO:

Uit een analyse van Agile Dynamics is gebleken dat de wereldwijde implementatie van blockchain technologie een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de welvaartsgroei. De studie schat dat blockchain tot $2000 miljard kan toevoegen aan het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP) tegen het jaar 2030. 

In onderstaande figuur van Agile Dynamics zijn de resultaten van een enquête te zien over de verschillende voordelen van de technologie. Aan kop staan de potentie om transactiekosten te verlagen evenals de verhoogde snelheid van transacties, afhankelijk van de specifieke sector en het soort blockchain. 

Organisaties kunnen volgens Agile Dynamics wereldwijd tot wel $10 miljard besparen door met blockchain te werken. De technologie zou niet alleen de kosten met 40% tot 80% kunnen verminderen, maar ook de snelheid van geldtransfers aanzienlijk kunnen verhogen en zorgen voor verbeterde traceerbaarheid en veiligheid.

Enquete over de voordelen van Blockchain – bron: Agile Dynamics

Een ander voordeel is dat blockchain de afhankelijkheid van derde partijen vermindert. Door gebruik te maken van de voordelen die blockchain biedt, zoals decentralisatie, data-eigendom en verbeterde veiligheid, kunnen organisaties meer controle en autonomie verkrijgen over hun technologische infrastructuur. Dit resulteert in een verminderde noodzaak om te vertrouwen op externe entiteiten, wat organisaties in staat stelt om robuuster en zelfvoorzienender te opereren in diverse operationele aspecten.

Advertisement

Blockchain obstakels

VIDEO:

Echter, ondanks het aanzienlijke potentieel van blockchain, wordt de wijdverspreide adoptie ervan nog steeds belemmerd door verschillende obstakels. Regulatoire onzekerheid staat voorop, wat een aanzienlijke barrière vormt voor organisaties die deze technologie willen adopteren en implementeren. Daarnaast is er ook een algemeen gebrek aan bewustzijn over de voordelen en toepassingen van blockchain, wat de samenwerking en integratie ervan in bestaande systemen beïnvloedt. 

Sources


Article information

Author: Justin Oconnell

Last Updated: 1698774241

Views: 1069

Rating: 4.4 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Justin Oconnell

Birthday: 1948-10-01

Address: PSC 3888, Box 8885, APO AE 75376

Phone: +4559327296374956

Job: IT Consultant

Hobby: Calligraphy, Astronomy, Animation, Photography, Web Development, DIY Electronics, Playing Guitar

Introduction: My name is Justin Oconnell, I am a accessible, talented, unwavering, capable, enterprising, steadfast, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.